Neoficiální stránky Hradec Králové

Archív štítků: Odkládání stavebního materiálu

Sběrný dvůr Hradec Králové

V Hradci Králové jsou celkem čtyři sběrné dvory. Navštívit můžete dvůr v Kuklenkách na ulici Pardubická nebo sběrný dvůr na Brně, který sídlí na adrese na Brně. Všechny tyto provozy jsou otevřeny po celý týden do večerních hodin, kromě pondělí kdy je ve všech sběrných dvorech zavřeno. Občané Hradce Králové mohou nebezpečný odpad odkládat do dvora zcela zdarma, pouze co se týče stavebního materiálu – jeho sběr je zpoplatněn dle platného ceníku, který naleznete buď na internetových stránkách sběrného dvora nebo přímo v areálu sběrného dvoru.

Ve sběrných dvorech je samozřejmě v určitých hodinách provozována sběrna papíru, která je zpoplatněna. Vykupují se staré noviny, časopisy, lepenky nebo skartovaný papír. Některé nebezpečné odpady, které mají v sobě například prvky azbestu jsou vykupovány ve sběrném dvoře Bratří Štefanů.

Skládky ekologicky spotřebovávají vybraný odpad, který ale nemá nebezpečné vlastnosti. Výstavba skládky byla zřízena za přísných předpisů a na všech skládkách se nacházejí monitorovací systém, který zaznamenává stav povrchových i skládkových vod a veškeré vody ze skládky jsou zachyceny do nádrží a po kontrole jejich kvality jsou předávány do čističky odpadních vod.

Nové velkokapacitní skládky jsou samozřejmě vybaveny odplyňovacím systémem, který sbírá vznikající skládkový plyn.

Vložil Služby | Štítek , , | Zanechat komentář