Neoficiální stránky Hradec Králové

Archív štítků: Koordinování obcí

Krajský úřad Hradec Králové

Krajský úřad je orgánem kraje, který plní úkoly uložené zastupitelstvem. Jeho nejdůležitějšími úkoly je starat se o celý kraj jako o jeden celek včetně obcí, které tuto činnost nemohou vykonávat, protože je nemožné aby zkoordinovali několik subjektů dohromady. Primárním úkolem je tedy koordinování obcí a poskytování pomoci při jejím působení. Pro občany jako takové vykonává Krajský úřad především věci v závislosti na dotacích nebo dotování jejich vlastních projektů za účelem realizace.

Mimo jiné patří mezi úkoly Krajského úřadu vydávat povolení a přijímat žádosti jako žádost o přesun kulturní památky, vydání povolení k provozování kanalizace nebo žádost o udělení státního občanství České republiky a vydává povolení nebo rozhodnutí o pochybnostech nebo o registraci zdravotnického zařízení, povolení o chovu zvěře nebo povolení ke skladování nebo odkupu odpadů.

Krajský úřad má zřízenou datovou schránku, která umožňuje rychlejší, přesnější a snadnější komunikaci mezi zaměstnanci úřadu a veřejnými osobami. Do datové schránky je potřeba se zaregistrovat a poté je možná okamžitá komunikace. Úkony a zprávy, které jsou uskutečněny pomocí datové schránky mají stejné úkony jako učiněné písemně. Podpisy jsou stejně platné pokud Krajský úřad a zákon nepožaduje osobní setkání za účelem podpisu.

Krajský úřad v Královéhradeckém kraji umožňuje pronájem společenských prostor přímo v budově úřadu.

Vložil Úřady Hradec Králové | Štítek , , | Zanechat komentář